0356.829.866 / 0356.829.867 office@ciswork.ro Timisoara, Strada Lucian Blaga Nr.1, Et.1, Cam.1
 

RESURSE UMANE

Pentru noi consultanța înseamnă, în primul rând, încredere și colaborare cu clienții nostri în vederea identificării celor mai bune soluții pentru provocările cu care aceștia se confruntă.

Administrarea de personal nu înseamnă doar angajarea unui salariat și incheierea unui contract de muncă, implicand și alte responsabilități ,drepturi și obligații pentru ambele părți, ceea ce înseamnă că este necesară o bună cunoaștere și aplicare a legislației în vigoare.

Ce facem noi:
 1. Gestionăm dosarele de personal  întocmind contracte de muncă, acte adiționale sau decizii.

 2. Asigurăm gestionarea Registrului General de Evidență a Salariaților în format electronic și raportarea acestuia către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM).

 3. Întocmirea pontajelor lunare pentru calculul salarial.

 4. Asigurăm calculul sporurilor și adausurilor la salariul de bază, ore suplimentare, spor repaus săptămânal, spor de noapte, condiții grele, calculul concediilor de odihnă și al concediilor medicale, calculul acordului global, individual sau indirect,după caz,calculul reținerilor și propriilor salariale inclusiv suportul legislativ în orice problema de calcul salarial.

 5. Întocmim statele de plată, ordinele de plată pentru taxele salariale, fișele fiscale pentru salariații societații.

 6. Întocmim declarația lunară unică 112 și asigurăm transmiterea acesteia.

 7. Întocmim orice rapoarte de salarizare la solicitarea clientului.

 8. Întocmim adeverințe pentru salariați.

 9. Efectuăm auditul dosarelor de personal.

 10. Întocmim Regulamentul de Ordine Internă.

 11. Oferim consiliere în întocmirea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate.

 12. Oferim suport legislativ pentru orice problemă aparută în domeniul relațiilor de muncă.

Contact

0356.829.866 / 0356.829.867

office@ciswork.ro

Timisoara, Strada Lucian Blaga Nr.1, Et.1, Cam.1

Urmareste-ne pe Facebook