Programul SRL-D pentru microîntreprinderi

Societățile  comerciale cu răspundere limitată-debutantă (SRL-D) vor putea accesa finanțare nerambursabilă prin intermediul Programului SRL-D în primul trimestru al anului.

Valoarea proiectului de investiţii trebuie să fie de  minim 89.642 lei , din care 44.821 lei sunt decontați prin proiect.

Dosarele pentru depunerea proiectelor se pot întocmi până la data de 31 martie 2016.

Banii primiți pot fi investiți în:

 • Achiziţionarea de spaţii destinate realizării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare. Costurile de spaţiu cuprind:
  • Spaţiu de birouri;
  • Spaţiu de producţie;
  • Spaţiu de desfăşurare activităţi comerciale şi prestări servicii;
  • Spaţiu de depozitare.
 • Construcţii pentru desfăşurarea activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea;
 • Terenuri pentru realizarea de construcţii/amenajare efectuate în cadrul proiectului, destinate activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea;
 • Achiziţionarea de mobilier pentru dotarea spaţiilor amenajate destinate activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea;
 • Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare, tehnică de calcul, etc;
 • Achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
 • Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de producţie/servicii/comerţ;
 • INVESTIŢIILE ÎN ACTIVE NECORPORALE referitoare la: brevete de invenţie,  design industrial, mărci de produse şi servicii (francize, etichetare ecologică, licenţe si software, etc.);
 • realizare site;
 • ALTE COSTURI DE OPERARE referitoare la:
 1. Costuri curente:
  • Materii prime, mărfuri;
  • Materiale consumabile, materiale auxiliare;
 2. Costuri de personal (salarii, costuri asigurări sociale);
 3. Costuri de training şi formare personal;
 4. Servicii externe:
  • Contabilitate;
  • Consultanţă fiscală;
  • Consultanţă juridică;
  • Consultanţă în management;
  • Consultanţă IT;
  • Consultant PR;
  • Consultanţă pentru întocmirea planului de afaceri, aceasta fiind singura cheltuială care se poate realiza înainte de semnarea contractului de finantare.
 5. Costurile legate de încălzire, gaz, electricitate, curăţenie, reparaţii, asigurare, apă/canal, gunoi;
 6. Costuri legate de procesul de vânzare;
 7. Costuri administrative;
 8. Chirii pentru spaţii de birouri, producţie, de desfăşurare activităţi comerciale şi prestări servicii, depozitare (solicitantul va face dovada închirierii spaţiului pentru care solicită chiria pe o perioadă de minim 3 ani);
 9. Alte costuri conexe legate de codul CAEN accesat în cadrul Programului;

CRITERII DE EVALUARE A PLANULUI DE AFACERI

Nr. crt. Criterii    
Domeniul de activitate al “S.R.L. – D.”  
A 1 Programare IT,  Producţie 30  
2 Turism 20  
3 Servicii 15  
4 Comert şi alte activităţi 10  
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permanente în cadrul microîntreprinderii “S.R.L. – D.”  
B 5 Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 4 20  
6 Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 3 15  
7 Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 2 10  
Ponderea investiţiilor în cheltuielile aferente Planului de afaceri  
C 8 Ponderea investiţiilor peste 60% 20  
9 Ponderea investiţiilor peste 40% 15  
Tipul cheltuielilor aferente  Planului de afaceri  
D 10 Echipamente tehnologice ȋn pondere de peste 60% din valoarea planului de afaceri 10  
11 Echipamente tehnologice ȋn pondere  de peste 40% din valoarea planului de afaceri 5  
Asociatul /administratorul a urmat un curs de antreprenoriat    
E 12 Asociatul /administratorul a urmat/urmează un curs de antreprenoriat 10  
13 Asociatul /administratorul nu a urmat/nu urmează un curs de antreprenoriat 5  
Asociatul/administratorul SRL-D este somer  sau absolvent din anul precedent la data inscrierii la Registrul Comertului  
F 14 Asociatul/administratorul SRL-D a avut calitatea de şomer sau absolvent în anul precedent şi/sau anul curent înregistrării SRLD la Registrul Comerţului 10  
15 Asociatul/administratorul SRL-D NU a avut calitatea de şomer sau absolvent în anul precedent şi/sau anul curent înregistrării SRLD la Registrul Comerţului 5  
Total puncte obţinute    

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *