50.000 lei prin Programul Femeia Manager pentru IMM-uri

Întreprinderile nou înființate și cele cu o vechime de cel mult 3 ani vor putea accesa finanțare nerambursabilă prin intermediul Programului Femeia Manager în primul trimestru al anului.

Valoarea proiectului de investiţii trebuie să fie de  minim 55.000 lei , din care 50.000 lei sunt decontați prin proiect.

Dosarele pentru depunerea proiectelor se pot întocmi până la data de 31 martie 2016.

Banii primiți pot fi investiți în:

  • achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care se solicită finanţare;
  • investiţii în active necorporale referitoare la brevete de invenţie, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
  • achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
  • achiziţionarea de echipamente IT, tehnică de calcul ;
  • autoutilitare din categoria N1,N2, N3;
  • realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate;
  • achiziţia de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului în care se desfăşoară activitatea;
  • consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program;
  • cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale;
  • achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

CRITERII DE EVALUARE A PLANULUI DE AFACERI

Nr. crt. Criterii Punctaj

 

 
Domeniul de activitate 30  
A 1 Productie(industrie prelucratoare), programare IT 30  
2 Cercetare-dezvoltare, Invatamant, sanatate 25  
3 Turism si facilitati de cazare, activitati profesionale si de servicii 20  
  4 Constructii, Comert 15  
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permanente în cadrul societăţii 30  
B 5 Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 2 30  
6 Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este 1 20  
7 Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este 0 0  
Resurse umane, activitate curentă 20  
C 8 Intreprinderea are cel putin 1 angajat la momentul inscrierii online 10  
9 Intreprinderea are zero angajaţi la momentul inscrierii online 0  
D 10 Societatea/Asociatul/Actionarul nu a mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor 10  
11 Societatea/Asociatul/Actionarul a mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor 0  
Localizarea activităţii societăţii 20  
E 12 Mediul rural 20  
13 Mediul urban 15  

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *