250.000 lei finanțare nerambursabilă pentru IMM-uri prin Programul de Microindustrializare

Sunt eligibile în cadrul Programului societățile cu minim 2 ani vechime care desfășoară activități pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

 • 10 Industria alimentară
 • 11 Fabricarea băuturilor;
 • 13 Fabricarea produselor textile;
 • 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
 • 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
 • 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • 24 Industria metalurgică;
 • 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii ;
 • 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
 • 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
 • 31 Fabricarea de mobilă;
 • 32 Alte activităţi industriale n.c.a.

Valoarea proiectului de investiţii trebuie să fie de  minim 335.000 , din care 250.000 lei sunt decontați prin proiect.

Dosarele pentru depunerea proiectelor se pot întocmi până la data de 31 martie 2016.

Banii primiți pot fi investiți în:

 1. echipamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru, inclusiv software-ul aferent activității desfășurate;
 2. aparate și instalații de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice, etc;
 3. autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
 4. active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse și servicii (francize , etichetare ecologică, licențe), software pentru comerțul on-line, etc.
 5. echipamente IT tehnică de calcul ;
 6. achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț (clădiri, hale de producție, spații amenajate pentru activități de prestări servicii, producție și comerț);
 7. achiziționarea de mobilier, birotică și  sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 8. realizarea unui site pentru prezentarea activității solicitantului și a produselor sau serviciilor promovate;
 9. consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării.

GRILĂ EVALUARE PLAN AFACERI

Programul naţional multianual de microindustrializare

Punctaj  
   
Resurse umane, activitate curentă 20
Societatea are cel puţin 2 angajaţi la momentul deschiderii aplicaţiei electronice 10
Societatea are cel puţin 1 angajat la momentul deschiderii aplicaţiei electronice 5
Societatea NU are angajaţi la momentul deschiderii aplicaţiei electronice 0
Societatea/Asociatul/Actionarul NU a mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor 10
Societatea/Asociatul/Actionarul A mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor 0
Număr de locuri de muncă create la momentul decontului 30
locuri de muncă create ≥ 4 20
locuri de muncă create ≥ 3 15
locuri de muncă create ≥ 2 10
Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele noi create în 2016  pentru 1 absolvent începând cu anul 2014/ şomer 5
Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele noi create în 2016   pentru 2 absolvenţi începând cu anul 2014/ şomeri 10
Valoarea aportului propriu 20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului 20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului 15
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului 10
Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 din HG 2139/2004 15
 

Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) din HG 2139/2004 reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri

15
Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) din HG 2139/2004 reprezinta mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri 10
Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) din HG 2139/2004 reprezinta mai puţin de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri 0
Profit din exploatare la 31.12.2015 10
Societatea A obţinut profit din exploatare la 31.12.2015 10
Societatea NU a obţinut profit din exploatare la 31.12.2015 0
Asociatul/Actionarul nu a mai avut/nu are calitatea de asociat/actionar in alta societate înfiinţată în baza Legii 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare 5
 

Asociatul/Actionarul NU a mai avut / NU are calitatea de asociat/actionar in alta societate înfiinţată în baza Legii 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare

5
Asociatul/Actionarul A mai avut/ ARE calitatea de asociat/actionar in alta societate înfiinţată în baza Legii 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare 0
TOTAL 100

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *